اعتقادی
آیا جایز است اعتقادات با استناد به احتمالات پزشکی تعطیل شود؟
1399/01/02، 12:27:50
پاسخ   ( 1399/01/08 ؛  08:52:05 )

پاسخ اجمالی

اولا اعتقادات، هيچ گاه و با هيچ چيز، خواه با استناد به احتمالات و يا قطعيات پزشكي و يا غير آن، تعطيل بردار نيست.

ثانیا برگزار نشدن نماز جمعه و جماعت و بسته شدن حرم مطهر در مدت محدود، به معنای تعطیلی ابدی شعائر دینی نیست بلکه به دلیل شرایطی اضطراری و بر اساس موازین شرعی و الهی بوده است زیرا حفظ جان مسلمان از اهم واجبات و مقدم بر سایر واجبات است جه رسد به اموری مستحب چون نماز جماعت و جمعه و زیارت.


پاسخ تفصیلی

اعتقادات، باورهايي قلبي است كه حيات و هويت حقيقي آدمي را سامان مي بخشد؛ لذا تعطیل بردار نیستند. عمل به قوانين، مناسك و شعائر ديني مبتني بر اعتقادات نیز سبب پيدايي و رشد ايمان فرد معتقد مي گردد. بر این اساس شكل و نحوه عمل به دستورات و شعائرديني در شرايطي خاص – اعم از فردي، جمعي، محيطي و زماني – طبق نظر پيشوايان دين، مي تواند به شكل و گونه اي ديگرانجام شود. مانند: نماز، كه بر اساس شرايط مكلف، شكل اوليه آن، يعني ايستاده،مي تواند به نشسته يا خوابيده، تغييرشكل دهد. و يا روزه، كه بر اساس شرايط جسماني و يا...، مي تواند به زماني ديگر و يا تبديل به عملي ديگرمانند كفاره، تغييرشكل دهد. در مورد شعائراعتقادي نيز مطالب مذكور، جاري و ساري است. مثلا زيارت قبور ائمه معصومين عليهم السلام، بسته به شرايط مختلف محيطي، با حفظ اصل اعتقاد به توسل و شفاعت و مقامات آن بزرگواران، می­تواند به زيارت ايشان در منازل و حتي از راه دور به صورت مقطعي تغيير شكل دهد.

بنابراین برگزارنشدن نماز جمعه یا جماعت در یک یا چند هفته، یا ممانعت از حضور زائران در حرم اهل بیت (ع) هرگز به معنی تعطیلی یا ـ نادیده گرفتن حکمی الهی نیست. بلکه تکلیفی الهی برای حفظ جان شیعیان و ارادتمندان اهل بیت (ع) است زیرا همانگونه که اشاره شد، اهمیت حفظ جان شیعیان به اندازه­ای است که برخی واجبات همچون روزه را تحت تاثیر قرار می­دهد که رسد به مستحباتی چون نماز جمعه، نماز جماعت و زیارت که به طریق أولی به جهت حفظ جان شیعیان، تحت تاثیر قرار خواهند گرفت