اجتماعی
باتوجه اینکه در هنگام تطهیر حرم مطهر از نجاست ممانعتی برای تشرف زائران صورت نمی گیرد، چرا متولیان اماکن مذهبی، نسبت به ضدعفونی کردن و ویروس زدائی حرم مطهر از حضور مردم ممانعت کرده اند؟
1399/01/02، 12:14:46
پاسخ   ( 1399/01/08 ؛  09:15:02 )

پاسخ 

نظر به گستردگی خطر و شیوع بیماری کرونا، نمی‌توان محدودیت اندک ناشی از تطهیر قسمتی محدود در حرم مطهر را با بستن درهای حرم برای مدتی محدود مقایسه کرد. چراکه با وجود ضدعفونی کردن حرم مطهر، بازهم این ویروس قابلیت انتشار دارد. علاوه براینکه تجمعات نیز بستر مهمی برای رشد این بیماری است.

کد 3002