نویسنده:   غلامرضا کحلکی     تاریخ نگارش:   1398/12/28     ساعت:   16:47:06
  
 
 
توزیع بسته های بهداشتی در حاشیه شهر از سوی خادمیاران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: حرکت جهادی خادمیاران در گندزدایی بیمارستان های امام رضا(ع) و گلستان بسیار قابل تقدیر است.


رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در دیدار با  مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه و اعضای جبهه انقلاب فرهنگی استان  گفت:حرکت جهادی در گندزدایی بیمارستان های امام رضا(ع) و گلستان بسیار قابل تقدیر است.

او افزود: ایجاد و تقویت روحیه معنوی هم از نظر علمی و هم از نظر اعتقادی در بهبود بیماران بسیار تاثیرگذار خواهد بود و اقدام آستان قدس رضوی در این راستا کار بسیار خوبی است.

مرادی بیان کرد:باید به این نکته توجه شود که تجمع خادم یاران و عیادت آنها از بیماران مبتلا ممکن است موجب انتقال بیماری شده و برای خود آنها نیز خطرساز شود اما توزیع بسته های اهدایی کار بسیار ارزشمندی است و به بهبود بیماران کمک می کند.

امامیان مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در کرمانشاه  گفت: تهیه و توزیع بسته های بهداشتی در حاشیه شهر و گند زدایی بیمارستان ها و فضای شهر از اقدامات انجام شده توسط خادمیاران آستان قدس رضوی و جهادگران جبهه انقلاب فرهنگی استان برای مقابله با این بیماری است.

او گفت: همچنین توزیع بسته‌های تبرکی حرم مطهر رضوی در بین بیماران مبتلا به کرونا و غذای تبرکی امام رضا(ع) در بیمارستان‌های درگیر با این بیماری برای حفظ روحیه معنوی بیماران و کمک به بهبود آنها و اعزام پزشکان و پرستاران و کادر درمان که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند پس از کنترل بیماری کرونا به مشهد مقدس برای تقدیر و تشکر از ایثارگری آنها از اقداماتی است که توسط آستان قدس رضوی انجام می شود.